Kontakt

Hotel Venus

STI  Sp. z o.o.
Czapielsk, ul. Herbaciana 7
83-050 Kolbud 

tel: 58 682 77 32

recepcja@hotelvenus.pl

 

10 1240 1242 1111 0010 7156 7939

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000648682
NIP 6040175909
Regon 365929575